חנות מקדשים. תרומות של מרכז החינוך מיקדש

עזור להפיץ את האור והתהילה של בית המקדש בירושלים לעולם

מטבע המקדש הוא חלק מהכנתנו לעידן בית המקדש השלישי

פרופ 'הלל וייס
מייסד 'מקדש ציון'

על מטבע המקדש

הרב מרדכי פרסוף

מנהל חינוכי

החריטה המעוצבת בצורה יפהפייה מכריזה על "הצהרת טראמפ-בלפור-צירוס", כדי להביע אנו חלק מתהליך היסטורי ואלוהי כלפי ההכרה בכל המנהלות ההיסטורית של ירושלים.

תרומתך תעזור להפיץ את אור ירושלים ואת רוח הרפת הקדושה ברחבי העולם